Podmínky užívání eSEC portálu

Podmínky užívání

Vítejte na portálu/webové stránce eSEC. Portál European Competency Based e-portal of Security
and Safety Engineering (eSEC) prezentuje novinky, informace a poslední aktivity z oblasti
bezpečnosti nejen v Evropě. Dále nabízí uživatelům možnost zjistit více o projektu eSEC,
bezpečnosti a vším co souvisí se zájmy této komunity. Portál nabízí širokou nabídku služeb včetně
tvorby studijního plánu, nabídky pracovních příležitostí, informací o konaných akcích, možnosti
mobilit, blogy, studentské projekty, zdroje informací a elektronický časopis Security Journal.
Přístup do eSEC portálu zprostředkovává Žilina, Slovensko.

 
Odvolání

Přístup k portálu a využívání eSEC portálu a eSEC webové stránky je podmíněn souhlasem s
těmito všeobecnými podmínkami. Ani eSEC ani žádná jiná strana zapojená do procesu vytváření,
produkce a dodání webové stránky nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, náhodné, následné,
nepřímé nebo trestní škody vyplívající z uživatelského přístupu či užívání webové stránky. Portál
neručí za správnost informací z vnějších zdrojů a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky
vyplývající z použití těchto údajů.

Ačkoli eSEC používá nejlepší technické normy pro kontrolu webu, může materiál na těchto
stránkách omylem obsahovat technické nepřesnosti nebo jiné chyby. Uvítáme, pokud nahlásíte
případné chyby či nepřesnosti, které se mohou vyskytnout. Berte prosím v úvahu, že uživatelé
prohlížejí a používají webové stránky na vlastní nebezpečí. eSEC nezaručuje, že funkční aspekty
webové stránky budou vždy bez přerušení nebo bez chyb nebo že tato webová stránka nebo
server, který je k dispozici, je bez virů nebo jiných škodlivých komponent. Na portálu eSEC se
kdykoliv může změnit materiál či obsah, bez předchozího upozornění.

 
Přístup a dostupnost služeb a odkazů

eSEC stránky mohou obsahovat reference a odkazy na webové stránky třetích stran. Ty
jsou portálem poskytovány pro pohodlí a zájem uživatelů. eSEC za jejich obsah či funkčnost
nenese žádnou zodpovědnost. eSEC také neposkytuje žádné záruky, výslovně uvedené nebo
předpokládané, týkající se přesnosti, dostupnosti a obsahu informací, textu, grafiky, které nejsou
pod doménou "esecportal.eu". eSEC netestoval žádný software umístěný na jiných stránkách a
neručí tak za jeho kvalitu, bezpečnost, spolehlivost či vhodnost.

 
Ochrana osobních údajů

Vstupem na webové stránky eSEC budou na serverech eSEC uloženy některé informace o
uživatelích, jako je IP adresa, pohyb skrz webové stránky, používaný software a čas strávený
na webu, stejně jako jiné podobné informace. Nejedná se o konkrétní identifikaci uživatele
a veškeré informace budou použity pouze interně pro analýzu návštěvnosti a provozu webových
stránek. V případě poskytnutí jedinečných identifikačních údajů uživatele, jako je jméno, adresa a
další, budou tyto informace použity pouze pro statistické účely a nebudou zveřejněny.

eSEC nebude prodávat ani pronajímat jména uživatelů svých internetových stránek, adresy, e-
mailové adresy ani jiné osobní údaje.
Pokud jste se zaregistrovali do eSEC databáze a chtěli byste z ní své jméno navždy odstranit,
klikněte na odkaz pro odhlášení, což Vám pomůže odstranit své údaje.

 
Použití IP adresy

IP adresa je číslo, které je automaticky přiděleno Vašemu počítači při surfování na internetu.
Servery a "velké" počítače, jež hostí webové stránky, mohou automaticky identifikovat váš počítač
přes jeho IP adresu. eSEC používá IP adresy za účelem provádění statistiky IP adresy a jména
uživatelů však nejsou propojeny, takže uživatelé zůstávají v anonymitě.

 
Použití cookies

Cookies jsou informace, které webové stránky ukládají na jednotlivé pevné disky za účelem jejich
uložení; hesla nejsou uloženy v cookies. Cookies portálu eSEC slouží k získání informací o tom,
které stránky navštěvují uživatelé nejčastěji a pomáhá portálu eSEC zajistit, aby jeho internetové
stránky odpovídaly potřebám uživatele.

Pokud si nepřejete stahovat cookies, nebo, chcete-li prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval,
když obdržíte soubor cookie, můžete použít volbu ve vašem prohlížeči zakázat soubory cookies.
Zobrazte nápovědu prohlížeče, pro informace o změně nastavení cookies. Uvědomte si však, že
pokud zakážete všechna cookies, nemusí být Váš prohlížeč schopen využít všechny funkce, jež jsou
k dispozici, na těchto webových stránkách.

eSEC nepřenáší pomocí cookies osobní identifikační údaje ani pro propagační nebo marketingové
účely, ani tyto informace nesdílí třetí straně.

 
Fóra a diskuze

Webová stránka eSEC obsahuje nástěnky, diskusní místnosti, přístup k e-mailovým konferencím
a dalším komunikačním zařízením (souhrnně nazývané "fórum"). Uživatelé souhlasí, že budou
využívat fóra pouze pro odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které striktně souvisejí s tématem
konkrétního fóra. Při používání eSEC fóra uživatelé akceptují, že nebudou provádět žádné z
následujících akcí:

Uživatelé nebudou stahovat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat prostřednictvím eSEC portálu
jakýkoliv obsah který je urážlivý, hanlivý, obscénní, pornografický nebo jiným způsobem porušuje
platné zákony.

Fóra a blogy jsou určeny pro nekomerční použití. Uživatelé by neměli distribuovat ani jinak
zveřejňovat jakýkoli materiál obsahující oslovení pro financování, reklamu nebo nabídku zboží či
služeb bez žádosti a získání předchozího písemného souhlasu eSECu.

Uživatelé nesmí odstraňovat informace o autorství, právní ustanovení, proprietální označení nebo
štítky z jakéhokoliv souboru, jež byl stažen z webu, ani vyvrátit původ nebo zdroje softwaru či
jiných materiálů obsažených v souboru. eSEC nemůže a nekontroluje každou zprávu odeslanou
uživateli na fórum a není zodpovědný za žádný obsah těchto zpráv. eSEC si vyhrazuje právo k
mazání, přesunu či úpravě zpráv dle svého uvážení, především zpráv, které považuje za hanlivé,
pomlouvačné, obscénní, v rozporu s autorskými právy nebo nepřijatelné. Uživatelé zůstávají
výhradně odpovědní za obsah svých zpráv.

Uživatelé berou na vědomí, že jejich příspěvky mohou být upraveny, odstraněny, publikovány,
přenášeny a zobrazeny. Uživatelé by si měli být vědomi, že všechna fóra, blogy a diskusní skupiny
jsou veřejné a nikoliv soukromé. Dále, uživatelé berou na vědomí, že chaty, fóra, konference a jiné
formy komunikace po ostatní uživatele nejsou revidovány eSECem, a že taková komunikace nesmí
být považována za recenzovanou či schválenou eSECem.

 
Ochrana osobních údajů dětí

eSEC vybízí rodiče či opatrovníky aby zůstávali s dětmi do 12 let, v době, kdy jsou děti on-line a
podíleli se na všech interaktivních aktivitách nabízených na internetových stránkách. eSEC nebude
zpravovávat žádné osobní údaje dítěte do 12 let bez předchozího souhlasu rodiče, opatrovníka,
učitele či jiná osoby vykonávající kontrolu dítěte. Žádné osobní údaje nebo informace nebudou
použity pro reklamní nebo marketingové účely.

 
Copyright

Obsah eSEC portálu je chráněn autorským právem a/nebo jinými platnými právními předpisy.
Uživatelé mohou kopírovat, distribuovat, přenášet, přizpůsobovat, upravovat, a stavět na obsahu
publikovaném na eSEC portálu. Uživatelé musí upozornit na autorství práce způsobem uvedeným
původním autorem. V žádném případě není zasaženo do osobnostních práv autora tím, že je obsah,
či některá z jeho částí, publikován ve veřejné doméně, dle platných právních předpisů, jež jsou
ovlivněny těmito podmínkami použití.

V žádném případě nemohou být autorská práva buď samotný obsah, nebo v tom, jak je obsah
použitý a / nebo pokud obsah nebo některý z jeho prvků je ve veřejné doméně, podle platných
právních předpisů, které jsou postiženy tyto termíny a podmínky. Výkonem jakýchkoliv práv k
obsahu portálu eSEC, uživatel akceptuje a souhlasí s tím, že bude vázán dohodou o intelektuálním
vlastnictví.

Intelectual Property Agreement

 
Použití loga eSEC

Obrázek níže znázorňuje, jak má být logo eSEC použito.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Toto sdělení odráží pouze
názory autora a komise není zodpovědná za žádné důsledky, jež mohou být způsobeny
informacemi zde publikovanými.

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.