Vítejte na portálu projektu eSec

Vítejte na eSEC portále, místě kde je možné sdílet své nápady a zkušenosti z oblasti bezpečnosti a ochrany. Náš portál spojuje studenty, pedagogy, experty a další uživatele pracující ve výše uvedené oblasti a dává jim možnost sdílet znalosti a zdroje informací. eSEC portál má jedenáct modulů:

 

1. Tvorba studijního plánu na základě kompetencí
2. Studijní předměty
3. Stipendijní agentury
4. Slovník pojmů
5. Blogy
6. Fórum
7. Zdroje informací
8. Studentské práce
9. Kalendář událostí
10. Pracovní nabídky
11. Security Journal

Portál pokrývá především následujících dvanáct hlavních oblastí bezpečnosti a ochrany:

1. Ekonomická bezpečnost
2. Energetická bezpečnost
3. Environmentální bezpečnost
4. Požární ochrana
5. Průmyslová bezpečnost
6. Informační bezpečnost
7. Mezinárodní bezpečnost
8. Národní bezpečnost / Civilní ochrana
9. Bezpečnost práce
10. Ochrana osob a majetku / Soukromá bezpečnost
11. Veřejná bezpečnost
12. Dopravní kritická infrastruktura

Doufáme, že zde najdete potřebné informace a přejeme mnoho zdaru!

Tým portálu eSEC

eSEC portál byl vytvořen díky podpoře Evropské komise, jako část projektu: Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering – eSEC
 
Modul pro vytvoření studijního plánu na základě požadovaných schopností (kompetencí)

V tomto modulu si můžete vybrat požadované schopnosti (kompetence), které chcete získat pro své budoucí povolání v oblasti bezpečnosti a ochrany. Modul Vám pomůže vytvořit studijní plán, který zahrnuje různé studijní programy, semináře a akce převážně na evropských univerzitách. Poskytuje také informace o dostupných stipendijních programech či grantech užitečných pro realizaci vytvořeného studijního plánu. Modul Vám také navrhne relevantní materiály a zdroje informací, jež jsou na eSEC portálu dostupné pro získání zvolených znalostí či dovedností. Můžete si vybrat z více možností a kompetence vyhledávat na základě klíčových slov.

 
Modul studijní předměty

Modul je navržen pro zveřejnění konkrétních studijních předmětů a programů zaměřených na problematiku bezpečnosti a bezpečnostní inženýrství. Jakmile se přihlásíte do portálu, je Vám modul schopen nabídnout nejprve nabídky související s vaší zemí. Uvítáme další příspěvky do databáze předmětů, aby se podařilo udržet informace a celý portál stále aktuální.

 
Modul stipendijní agentury

Poskytuje informace o stipendijních programech v různých zemích. Uvítáme další příspěvky do databáze stipendií, aby se podařilo udržet informace a celý portál stále aktuální.

 
Modul slovník pojmů

Zde můžete jednoduše prohlížet elektronický slovník pojmů z dvanácti definovaných oblastí bezpečnosti a ochrany. Sestává z 500 základních slov.

 
Modul blogy

Na tomto místě můžete sdílet vlastní názory, experimenty a znalosti s ostatními uživateli.

Modul fórum

Zde můžete diskutovat své myšlenky, zkušenosti a znalosti s dalšími uživateli portálu.
Přejeme plodné diskuze.

 
Modul zdroje informací

Tento modul je zaměřen na inovativní metody výuky, podporující kreativní a aktivní přístup uživatelů k procesu učení a tréninku v oblasti bezpečnostního inženýrství. Umožňuje využít audiovizuální prezentace z výuky, exkurzí, praktických workshopů či měření a dalších zdrojů. Uvítáme publikaci dalších zajímavých informačních zdrojů, aby se podařilo udržet data a celý portál stále aktuální.

 
Modul studentské práce

V tomto modulu je možné publikovat a porovnat své závěrečné studentské práce s ostatními, které získaly významné postavení ve studentských soutěžích zaměřených na výzkumné a vývojové činnosti v rámci partnerských univerzit.

 
Modul kalendář událostí

Účelem tohoto modulu je upozornit na nadcházející události a novinky, především na konference, workshopy veletrhy atd. Uvítáme publikaci dalších zajímavých událostí, aby se podařilo udržet informace a celý portál stále aktuální.

 
Modul pracovní příležitosti

Tento modul nabízí celoevropské nabídky pracovních příležitostí v oblasti bezpečnostního inženýrství, spolu s možností publikovat odborné životopisy uchazečů o zaměstnání. Uvítáme publikaci dalších pracovních nabídek, aby se podařilo udržet informace a celý portál stále aktuální.

 
Modul Security Journal

Zde můžete publikovat články, studie, prezentace, postery a knižní recenze z definovaných oblastí bezpečnosti a ochrany.

 
FAQ

Nejčastěji kladené dotazy
Komentáře a připomínky
Velmi vítáme jakékoliv komentáře a připomínky.

Reference

Vítáme jakoukoliv podporu z profesních sdružení a rádi nabídneme svou. Pro více informací nás kontaktujte na esec(at)esecportal.eu.

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.