Vitajte na portáli projektu eSec

Vítajte na eSEC portáli, ktorý je priestorom na zdieľanie skúsenosti a rôznych materiálov z oblasti bezpečnosti a ochrany. Náš portál spája študentov, pedagógov, expertov a odbornú verejnosť.

 

Portál eSEC pozostáva z jedenástich časti :
1. Študijné programy založené na kompetenciách
2. Predmety
3. Štipendijné agentúry
4. Slovník pojmov
5. Blogy
6. Fórum
7. Zdroje a literatúra
8. Študentské práce a projekty
9. Kalendár podujatí
10. Pracovné ponuky
11. Časopis s bezpečnostnou problematikou

eSEC portál sa venuje dvanástim hlavným témam:

1. Ekonomická bezpečnosť,
2. Energetická bezpečnosť,
3. Environmentálna bezpečnosť,
4. Požiarna bezpečnosť,
5. Priemyselná bezpečnosť,
6. Informačná bezpečnosť,
7. Medzinárodná bezpečnosť,
8. Národná bezpečnosť / civilná ochrana,
9. Ochrana zdravia pri práci,
10. Ochrana osôb a majetku / súkromná bezpečnosť,
11. Verejná bezpečnosť,
12. Bezpečnosť dopravnej infraštruktúry.

Dúfame, že si obľúbite náš portál.

Tím eSEC

eSEC portál vznikol s podporou Európskej komisie ako súčasť projektu : Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering – eSEC.

 
Modul Študijné programy.

V tomto module si môžete vybrať požadované kompetencie. Tento modul umožňuje vytvoriť študijný plán, ktorý obsahuje rôzne študijné programy, semináre a podujatia predovšetkým na európskych univerzitách. Tento modul takisto poskytuje informácie o štipendijných programoch a grantoch. Takisto tu môžete zistiť, ktoré materiály obsiahnuté na portáli môžu obohatiť vaše znalosti a kompetencie.
Kompetencie si môžete vybrať spomedzi viacerých predefinovaných kľúčových slov.

 
Modul Predmety

Modul je určený na publikovanie konkrétnych predmetov a študijných programov zameraných na problémy bezpečnosti a ochrany. Keď sa prihlásite do portálu, pomocou voľby „krajiny“ získate prehľad o predmetoch vo vašej krajine. Chceli by sme vás vyzvať na aktívnu účasť pri rozširovaní obsahu modulu.

 
Modul Štipendijné agentúry

Modul poskytuje informácie o štipendijných programov v rôznych krajinách. Chceli by sme vás vyzvať na aktívnu účasť pri rozširovaní obsahu modulu.

 
Modul Slovník pojmov

Elektronický slovník je rozdelený do dvanástich oblastí bezpečnosti a ochrany. Obsahuje 500 základných pojmov.

 
Modul Blogy

Poskytuje priestor na zdieľanie vašich názorov, skúsenosti a vedomostí s inými používateľmi portálu.

 
Modul Fórum

Poskytuje priestor na diskusiu s inými používateľmi.

 
Modul Zdroje a literatúra

Tento modul sa zameriava na inovatívne metódy v oblasti vzdelávania podporovaním kreatívneho prístupu k vzdelávaniu. Umožňuje využívať audiovizuálne prezentácie z lekcií, exkurzií a praktických workshopov. Chceli by sme vás vyzvať na aktívnu účasť pri rozširovaní obsahu modulu.

 
Modul Študentské práce a projekty

V tomto module môžete publikovať záverečné práce a získavať práce z rôznych domácich a zahraničných univerzít orientované na bezpečnostnú problematiku.

 
Modul Kalendár podujatí

Tento modul umožňuje získavať informácie o rôznych nadchádzajúcich podujatia, ako sú konferencie, workshopy, veľtrhy a pod. Chceli by sme vás vyzvať na aktívnu účasť pri rozširovaní obsahu modulu.

 
Modul Pracovné ponuky

Tento modul poskytuje pracovné ponuky v oblasti bezpečnostného inžinierstva v Európe spolu s možnosťou publikovať životopisy uchádzačov o zamestnanie. Chceli by sme vás vyzvať na aktívnu účasť pri rozširovaní obsahu modulu.
Modul Časopis s bezpečnostnou problematikou
Tento modul umožňuje uverejňovať články, štúdie, prezentácie, postery a recenzie kníh v oblasti bezpečnosti a ochrany.

 
FAQ

Často kladené otázky.

 
Komentáre a návrhy

Sme vďační za každý komentár a návrh.

 
Odkazy

Sme vďační za podporu zo strany rôznych organizácií. Pre viac informácií kontaktujte nás na adrese esec(at)esecportal.eu.

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.